Studieplan

Studiefrämjandet har gjort en studieplan för Till dig som ser på som går att använda för att göra studiecirklar.

Till dig som ser på är en bok och en studieplan. Boken är skriven av Emil Åkerö och vänder sig till dig som är förälder eller anhörig till någon som är HBTQ+person.

Boken hjälper dig att reda ut dina känslor och ger dig verktyg för att bli ett så bra stöd som möjligt till den som upptäcker en normbrytande identietet. I boken finns både information och övningar.

Studieplanen hjälper dig i läsningen av boken genom att ge struktur, övningar och reflektionsfrågor. Och inte minst ger studieplanen råd till hur du tillsammans med andra skapar en så bra studiecirkel som möjligt kring ämnet.

Att vara nära anhörig till någon som håller på att upptäcka en normbrytande identitet kan vara skrämmande och svårt. Det är viktigt att du som anhörig får kunskap om vad som händer i personens liv. Och stöd och hjälp. Möjligheten att reflektera tillsammans med andra som genomgår en liknande process kan ge utrymme att känna alla känslor och uttrycka dem på konstruktiva sätt.

Studieplanen och boken använder begreppet HBTQ men alla upplever förstås inte att de passar in under det begreppet. Materialet riktar sig givetvis även till dig som är anhörig till en person som definierar sig som HBTQ+ (inte bara HBTQ). Det vill säga alla som upplever sig bryta mot normerna i samhället vad gäller könsidentitiet, genus, sexualitet och monogamitet.